Aktuellt


Smidesdagarna i Fiskars Bruk 2015 sammandrag

Smidesdagarna i Fiskars Bruk 2015 är en gemensam benämning på två evenemang, som båda är arrangerade av de två finländska smidesorganisationerna Suomen Sepät ry och Taidesepät ry. De två evenemangen är:

Utställningen "Mitt Kalevala"

14.6-20.9.2015, i Gamla Magasinet, Fiskars Bruk

och

Nordiska mästerskapen i smide 2015

30.7-2.8.2015, Gamla plogsmedjan, Fiskars Bruk

I utställningen Mitt Kalevala i Magasinet i Fiskars bruk presenterades dagens smeders tolkningar av Kalevala.

Nordiska Mästerskapen i smide ordnades i månadsskiftet juli-augusti 2015 i Fiskars Bruk. Tävlingsdagarna bjöd besökarna på mäktiga smidesuppvisningar,
då de nordiska smederna gav prov på sin skicklighet i mästerskapstävlingarna.
Besökarantalet under tävlingsdagarna uppskattas till över 1000 personer.


En skild arbetsgrupp har ansvarat för genomförandet av smidesdagarna. Till arbetsgruppen hör
mästersmeden Upi Anttila som ordförande, mästersmeden Pertti Virta som medlem och företagaren Martina
Lindberg som sekreterare.


Läs hela sammandrag (PDF)


Press

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Smidesdagarna i Fiskars Bruk 2015


Smidesdagarna i Fiskars Bruk 2015 är en gemensam benämning på två evenemang, som ordnas av de finska smidesföreningarna Suomen Sepät rf och Taidesepät rf.

 


HISTORIA

Vi tackar


Aktia Oyj Abp

Alfred Kordelinin säätiö
Alfred Kordelins stiftelse
Alfred Kordelin Foundation

Ampers Busstrafik Ab
Amperin Linja-autoliikenne Oy

Andelsbanken Raseborg
Osuuspankki Raasepori

Axxell Karjaa
Axxell Karis

Bergsrådinnan Sophie von Julins stiftelse

Celsa Steel Service

Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse

Fiskars Oyj Abp

Fiskarsin käsityöläisten, muotoilijoiden ja taiteilijoiden osuuskunta
Andelslaget hantverkare, formgivare och konstnärer i Fiskars
The Cooperative of craftsmen, designers and artists in Fiskars

Fiskarsin kyläseura
Fiskars byaförening

Fiskarsin Laatupuu

Hotelli-ravintola Fiskars Wärdshus
Hotell-restaurang Fiskars Wärdshus
Hotel & restaurant Fiskars Wärdshus

Juminkeko säätiö
Juminkeko stiftelse
Juminkeko foundation

Kalevala Koru
Kalevala Jewelry

Kalevalaseura
Kalevalasällskapet
The Kalevala Society

Karjaan Rauta
Karis Järn

K-Rauta Passeli Salo

Lyreco Finland Ab

Mainostoimisto Nallegraf

Olof Ekman Oy Ab

Påminne Oy

Raaseporin kaupunki
Raseborgs stad
The City of Raseborg

Ravintola Kuparipaja
Restaurang Kuparipaja
Restaurant Kuparipaja

Rekolan Panimo

Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto
Kulturfonden för Norge och Finland

Suomalais-Ruotsalainen Kulttuurirahasto
Kulturfonden för Sverige och Finland

Suomalais-Tanskalainen Kulttuurirahasto
Kulturfonden för Finland och Danmark

Suomen Kotteria

Suomen Kulttuurirahasto
The Finnish Cultural Foundation

Suomen Sepät ry

Svenska Kulturfonden
The Swedish Cultural Foundation in Finland

Taidesepät ry

Tibnor Oy

Waldemar von Frenckell säätiö
Waldemar von Frenckells stiftelse
Waldemar von Frenckell foundation